بهترین راه‌های کمک به «سَماک» این‌هاست:

نخست، ترویج آن؛
دوم، پیشنهاد دیدگشا و انتقاد سازندۀ همراه با راهکار از آن؛
سوم، عضوشدن و  نیز شرکت در جلسات و کلاس‌هایش (عضویت در: خبرخوان سایت و تلگرام پادکست و تلگرام آموزشی ما).

اگر حاجت به کمک متفاوتی بیفتد، حتماً و همان‌طور که به اعضای خانواده‌مان می‌گوییم، با شما هم صمیمانه سخن خواهیم گفت.