جدول انتشار پادکست‌های گروه سَماک («مجلهٔ شنیداری سَماک» و «مولاناخوانی»)

جدول انتشار دوماههٔ پادکست‌های گروه علمی‌آموزشیِ «سَماک»

دو پادکستِ «مجلهٔ شنیداری سَماک» و «مولاناخوانی»

(۱۵بهمن۹۸ تا ۷فروردین۹۹ برابر با ۴فوریه تا ۲۶مارس۲۰۲۰)

 

ردیف تاریخ شمسی تاریخ میلادی موضوع ملاحظات
۱ ۱۷بهمن ۶فوریه ویراست دوم اپیزود ۲۰ سماک بازویراییِ اپیزود یارشاطر
۲ ۲۴ بهمن ۱۳فوریه ویژه‌نامه‌ای برای فروغ (یک مطلب صوتی تازه+ آرشیو کامل گذشته) ضمیمه‌ای برای سالگرد درگذشت فروغ
۳ ۱ اسفند ۲۰ فوریه ویراست دوم اپیزود ۲۹ سماک بازویراییِ اپیزود خانلری
۴ ۱۵ اسفند ۵ مارس مولاناخوانی ۲۳ اتمام طوطی و بازرگان
۵ ۲۲ اسفند ۱۲ مارس زمان خریدِ خیّرانه و داوطلبانه از کمپینِ بشنو
۶ ۲۹ اسفند ۱۹ مارس سماکِ سی‌ویکم: مصطفی مستور نشر جزوِ پویشِ «بشنو»
۷ ۷ فروردین ۲۶ مارس مولاناخوانی ۲۴ ویژهٔ نوروز نشر جزوِ پویشِ «بشنو» (آثار مولانا)

 

Leave a Reply