جدول انتشار پادکست‌های گروه سَماک («مجلهٔ شنیداری سَماک» و «مولاناخوانی»)

جدول انتشار شش‌ماههٔ پادکست‌های گروه علمی‌آموزشیِ «سَماک»

(پادکستِ «مجلهٔ شنیداری سَماک»)

تا پیش از وقفهٔ میانِ دو فصلِ هر پادکست ۱

ردیف تاریخ شمسی تاریخ میلادی موضوع ملاحظات
۱ ۴ اردی‌بهشت ۴ می سماک ۳۲ ویژهٔ سعدی
۲ ۱۵ خرداد ۲۸ مه سماک ۳۳ از فردوسی تا خیام
۳ ۲۶تیر ۱۶ژوئیه
سماک ۳۴ ادبیات کانادا
۴ ۱۴مرداد ۴ اوت سماک ۳۵ ادبیات مشروطه
۵ ۲۰ شهریور
۱۰ سپتامبر
سماک ۳۶ ویژهٔ سالگرد پادکست
۶ ۱۸مهر ۸ اکتبر سماک ۳۷ ویژهٔ حافظ

۱. پس از این شش اپیزود، وقفهٔ میانِ دو فصلِ هر پادکست (پایان فصل ۲ و آغاز فصل ۳) در پیش خواهد بود و سپس در روز ۱۰ دسامبر برابر با ۲۰ آذر با فصل سوم سَماک (ویژهٔ شاملو)، به گوش‌رستان بازخواهیم گشت.

 

۲. پادکست مولاناخوانی به دلیل مشکلات فنی برای ضبط صدا تا مدتی به مرخصی اجباری می‌رود!

توضیح سبب این مرخصی: مطابق برنامه و جدول کاری‌مان، آماده‌سازی متنِ باقی‌مانده تا پایان دفتر اول انجام شده بود تا بر سر زمان خود ضبط و منتشر شود؛ اما به سبب انتقال به منزل جدید، مشکل ضبط دارم که فراتر از عایق‌کردن است. اسکلت ساختمان چوبی است و با راه‌رفتن هر یک از همسایه‌ها شدیداً جیرجیر و ضبطِ ممتد را ناممکن می‌کند. از طرفی استودیوها هم در هر دو شهر اتاوا و مونترآل به‌سبب  کرونا تعطیل‌اند. این است که نشر پادکست سماک که ضبط‌های کوتاه‌کوتاه دارد، شدنی است؛ ولی مولاناخوانی اجباراً و تا پیداشدن راه‌حل متوقف خواهد ماند.

تا به‌حال هرچه کردیم، حل نشده…

به امید دیدار زود و با پوزش بسیار.

 

Leave a Reply