شنیدنی‌ها

مولاناخوانی، قسمت ۲۳

By 2020-10-25 No Comments

مولاناخوانی؛ مقدمه

مولاناخوانی، قسمت ۲۳

https://t.me/molanakhani/120

مولاناخوانی ۲۳ منتشر شد

مثنوی را چابک و دلخواه کن

ماجرا را موجز و کوتاه کن

مثنوی معنوی، دفتر اول

گزارش داستان طوطی و بازرگان، قسمت پایانی؛ ممنون می‌شویم اگر به‌جای تلگرام، ما را در پادکست‌خوان‌ها بشنوید

Leave a Reply