شنیدنی‌ها

مولاناخوانی قسمتِ چهارم

By 2018-11-30 No Comments

مولاناخوانی؛ مقدمه

مولاناخوانی؛ قسمتِ چهارم؛ آغاز داستان پادشاه و کنیزک

مثنوی را چابک و دلخواه کن
ماجرا را موجز و کوتاه کن

مولاناخوانی، قسمت ۴

مثنوی معنوی، بیت ۳۵ تا ۷۷
۱. داستان پادشاه و کنیزک 
۱.۱. عاشق‌شدن پادشاه بر کنیزکِ رنجور و تدبیرکردن در صحّتِ او؛ 
۲.۱. ظاهرشدن عجز حکیمان از معالجهٔ کنیزک و روی‌آوردن پادشاه به درگاه الٰه و درخواب‌دیدنِ او ولیّ را. 
@Molanakhani
در پادکست‌خوان‌ها
t.me/molanakhani/25

Leave a Reply