شنیدنی‌ها

مولاناخوانی؛ قسمت اول: پنج بیتِ آغازین نی‌نامه

By 2018-11-17 No Comments

مولاناخوانی؛ مقدمه

 

مولاناخوانی؛ قسمت اول: پنج بیتِ آغازین نی‌نامه

مثنوی را چابک و دلخواه کن
ماجَرا را موجز و کوتاه کن

با مولاناخوانی آمده‌ایم 
تا دعوتتان کنیم همراهمان باشید
در نشستن بر خوانِ مثنوی‌خوانی

“قسمت اول: پنج بیتِ آغازین “نی‌نامه

Leave a Reply