شنیدنی‌ها

مولاناخوانی؛ قسمتِ سوم؛ شانزده بیتِ پس از نی‌نامه

By 2018-11-19 No Comments

مولاناخوانی؛ مقدمه

مولاناخوانی؛ قسمتِ سوم؛ شانزده بیتِ پس از نی‌نامه

شانزده بیتِ پس از نی‌نامه

مثنوی را چابک و دلخواه کن
ماجرا را موجز و کوتاه کن

مولاناخوانی، قسمت ۳

مثنوی معنوی، از بیت ۱۹ تا ۳۴
بیت‌های پس از نی‌نامه
و پیش از نخستین حکایت

 

Leave a Reply