شنیدنی‌ها

مولاناخوانی؛ قسمتِ دوم؛ تکمیل و به‌پایان‌بردنِ نی‌نامه

By 2018-11-18 No Comments

مولاناخوانی؛ مقدمه

مولاناخوانی؛ قسمتِ دوم؛ تکمیل و به‌پایان‌بردنِ نی‌نامه

ماجَرا را موجز و کوتاه کن

با مولاناخوانی آمده‌ایم 
تا دعوتتان کنیم همراهمان باشید
در نشستن بر خوانِ مثنوی‌خوانی

“قسمتِ دوم؛ تکمیل و به‌پایان‌بردنِ “نی‌نامه

Leave a Reply