چه خبر؟شنیدنی‌ها

قسمت دوم: رویداد شاهنامه کتاب صلح

By 12/23/2018 No Comments

شاهنامه کتاب صلح

قسمت دوم: رویداد شاهنامه کتاب صلح

رویداد «شاهنامه کتاب صلح؟»؛
«سَماک» و انجمن ادبی فاضل؛
کتابخانه «نوروززمین»؛
مونترآل، کانادا؛
قسمت دوم: سخنان میزبانان + گفتار فرشید سادات‌شریفی+ پرسش‌وپاسخ

دیدگاه خود را بنویسید!