چه خبر؟شنیدنی‌ها

قسمت اول: رویداد شاهنامه کتاب صلح

By 12/22/2018 No Comments

شاهنامه کتاب صلح

قسمت اول: رویداد شاهنامه کتاب صلح

رویداد «شاهنامه کتاب صلح؟»؛
«سَماک» و انجمن ادبی فاضل؛
کتابخانه «نوروززمین»؛
مونترآل، کانادا؛
قسمت اول: سخنان آغازین+ گفتار استاد مهران راد

دیدگاه خود را بنویسید!