شنیدنی‌ها

بخش سوم از دوره شاهنامه

By 01/19/2019 No Comments

بخش سوم از دوره شاهنامه

شاهنامه: ساحَتِ خاکستری
باهم‌نگری و جمع‌بندی دو دوره کارگاه شاهنامه گروه «سَماک در مونترآل»
۱۷ژانویه۲۰۱۹
تقدیم به دکتر امیر خادم؛ پادکست #فردوسی‌خوانی او و همه دوستداران شاهنامه.

 

دیدگاه خود را بنویسید!