کنجکاوی‌برانگیزها

ای سرو بلند قامت دوست: خوانش و نکته‌گشایی ترجیع‌بند سعدی

By 11/14/2021 No Comments

نکته‌گشایی ترجیع‌بند سعدی[1]

 

 

 

 

گزارش:

فرشید سادات‌شریفی[2]

 

ویرایش:

شمیرا فروتن

 

پیشکشی افتخارآمیز از:

گروه علمی‌آموزشی سَماک؛ کانادا

 

نشر نخست:

نوامبر ۲۰۲۱

 

دریافت فایل

 

 

[1]. نسخه‌ی مکمل صوتی این گزارش را در نشانی زیر با صدای وریا حواری‌نسب و فریبا صادق‌زاده بشنوید:

[2]. پژوهشگر ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی؛ انتاریو، کانادا SADATSHARIFI@OUTLOOK.COM

دیدگاه خود را بنویسید!