چه خبر؟کنجکاوی‌برانگیزها

کتابچهٔ «رمانتیسم: گام نخست» منتشر شد

By 10/08/2018 No Comments

این کتابچه ضمیمهٔ سومین شماره از پادکستِ «مجلهٔ شنیداریِ سَماک» است و در مقدمه‌اش می‌خوانیم:

آنچه پیش رویِ شماست، نه حاصلِ یک پژوهش است (در معنای یافته‌ای تازه) و نه از مقولهٔ کشف و کرامت. تنها و تنها حاصل خواندن و باز خواندن و نهایتاً گلچین‌کردن و پشت هم مرتب نمودنِ مطالب منابعی است که در اختیار داشته‌ام و امیدوارم به کارِ فهمِ این مکتبِ رمانتیسم/ رمانتی‌سیسم بیاید. خلاصه «هذا بضاعتنا مزاجات!».

اما پیش از آن که تورق یا مطالعهٔ این جستار را بیاغازید، توجه خوانندگان را به چند نکته جلب می‌کنم:

۰. این متن یادگارِ کلاسِ درسِ «تحقیق در مکاتب ادبی جهان» در دورهٔ دکتریِ دانشگاهِ شیراز است به تدریسِ دکتر محمدرضا امینی. از معدود درس‌هایی که استادی به یکی از زبان‌های خارجیِ مرجع بحث (فرانسه) تسلطی کامل و به چند زبانِ دیگر تسلطِ نسبی داشت. جمعِ این ویژگیِ کمیاب با هشت‌ نفر دانشجویی که هر یک مکتبی را در منابع اصلی خواندند، کنفرانس دادند و به بحث و نقد نشستند، هم هشت کتابچه مثلِ این را به وجود آورد و هم ملاک‌ها و چارچوبی فنی اما در عینِ حال فنی و کاربردی را برای این مکاتب به دست داد که مبنای تیترهای دو بخش اصلی (بهره‌های دوم و سوم) این کتابچه نیز هست و امیدوارم جداگانه به‌صورت نقشهٔ ذهنی (Mind Map) بتوانم منتشرش کنم؛

۱. بهرهٔ اولِ این جستار، خلاصه‌ای از فصل نخست کتاب سیر رمانتیسم در اروپا (پژوهشِ کم‌نظیرِ دکتر مسعود جعفری‌جزی) است و پیوست یکم، خلاصهٔ بخش‌های نخست کتاب عصر روشنگری (تا پیش از ورودش به بحث عصر احساس و دورهٔ رمانتیک)؛ و پیوست دوم، خلاصهٔ فصل پنجم کتاب نخست است؛

۲. آوردن دو مبحث روشنگری و پیش‌رمانتیسم در پیوستی جداگانه به دو دلیلِ اهمیت مبحث و نیز اشارهٔ مکرر به این دو مقطعِ پیش از عهد رمانتیسم است که فراهم‌کردن بخشی کوتاه اما مستقل را برای هریک ضروری جلوه می‌داد.

۳. دربارهٔ بهرهٔ دوم و سوم، از تمام منابع مذکور در فهرست مراجع بهره برده‌ام؛ اما چون بخش دوم، نگاهی عمومی و بخش سوم نگاهی فنی دارد (و به‌علاوه، فرض بنده بر این بوده که خواننده ممکن به صورت جداگانه به سراغ هر یک رود)، این دو را به صورتی خود بسنده طرح‌ریزی نمودم و به همین سبب مطالب مشترک میان این دو فصل، فراوان است.

۴. در بهرهٔ سوم نیز سعی بر مستقل فرض‌کردن هر عنوان بوده تا خوانندهٔ فرضی، برای فهمِ هر یک نیاز به رجوع به دیگری نداشته باشد.

۵. در تنظیمِ این ویراست به‌جایِ قلم‌های استاندارد و خوش‌تراشِ IR از قلم Vazir استفاده کردم تا در استفاده به‌صورتِ فایل (برروی کامپیوتر، متن‌خوانی‌هایی مثلِ Kindle و گوشی) راحت‌تر خوانده شود.

۶. مثلِ همیشه نقدها و پیشنهادهای شما راهگشاترین هدیه است.

۷. می‌توانید با فشردن روی عبارتِ «مجلهٔ شنیداریِ سماک» در پایین همین صفحه به سایتِ ما بروید تا هم با من تماس بگیرید و در بهترشدن این نوشته کمکم کنید و هم پادکست و دیگر محصولات «سَماک» آشنا شوید.

با مهر؛ فرشید سادات‌شریفی

۷اکتبر۲۰۱۸، مونترآل

 

دریافتِ رایگانِ فایل پی‌دی‌اف از: اینجا

دیدگاه خود را بنویسید!