تلاش ما بر همسوییِ شیوه‌های ارائهٔ درس‌گفتارها با برنامه‌های روزمرهٔ شماست:


 

دوره‌های برگزارشده:

 • بهتر زیستن با حافظ و سعدی

 • حافظ و دیگر متن‌ها
 • بر بساطِ نکته‌دانان

 • غزلیات مولوی

 • بخش اول از دورهٔ شاهنامه: شناخت اجمالیِ شاهنامه

 • بخش دوم از دورهٔ شاهنامه: از اسطوره تا حماسه
  و
  بررسیِ زیبایی‌شناختیِ شعر حافظ

دوره‌های در حال انجام:

 • بخش سوم از دورهٔ شاهنامه: از اسطوره تا حماسه
  و
  بررسیِ جریان‌شناسی شعر معاصر (قسمت اول)

دوره‌های پیشِ رو:

 

 • بخش دوم کارگاه جریان‌شناسی شعر معاصر

 • کارگاه جریان‌شناسی داستان معاصر
 • کاربردی‌کردن شعر حافظ با نگاهی به تازه‌ترین یافته‌های حافظ‌پژوهان
 • نقد ادبی به زبان ساده (هر جلسه با تحلیل یک متن کوتاه و یک فیلم)
 • کارگاه فارسی را درست و زیبا بنویسیم

بیشتر بدانیم

دانلود پی‌دی‌اف معرفی دوره