«سَماک»

گروهی علمی‌آموزشی است که من، فرشید سادات‌شریفی، برای آموزش‌های ادبی، میان‌رشته‌ای و کاربردی آن را ایجاد کرده‌ام

درباره سماک

سماک را در تلگرام دنبال کنید
https://t.me/Samaak_MTL
About Image
About Image

Canada

سماک

Samaak.ca